Erika Repar

ERIKA REPAR

Erika Repar je leta 2004 diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani s področja zavarovalstva. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj. Vso svojo poslovno kariero je delovala na področjih razvoja zavarovalnih produktov in prevzema kompleksnih rizikov v zavarovanje. Delovno pot je začela na Zavarovalnici Triglav, d. d., in sicer na Območni enoti Krško, nadaljevala pa na centrali zavarovalnice kot samostojna prevzemnica rizika v službi za zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov. Leta 2008 je svojo poslovno pot nadaljevala v Zavarovalnici Tilia, d. d., v kateri je bila od leta 2010 direktorica področja razvoja produktov in prevzema rizikov (za zavarovanja iz skupine premoženjskih zavarovanj). Od novembra 2016 do konca 2020 je bila zaposlena na Pozavarovalnici Sava, d. d., kot direktorica službe za individualni prevzem pozavarovanj (za zavarovanja oziroma pozavarovanja iz skupine premoženjskih zavarovanj oziroma pozavarovanj). Z letom 2021 je stopila na samostojno pot strokovne svetovalke in večinoma sodeluje z zavarovalno posredniško družbo Libra Premia d.o.o.

TADEJ AVSEC

Tadej Avsec je leta 1996 diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2003 je na isti fakulteti zaključil magistrski študij s področja aktuarstva. Ima več kot 22 let izkušenj s področja zavarovalništva. Vso svojo poslovno kariero je deloval na področjih razvoja zavarovalnih produktov, prevzema rizikov v zavarovanje ter cenitve in likvidacije zavarovalnih primerov. Po diplomi je delovno pot začel v Zavarovalnici Triglav, d. d., in sicer najprej na Območni enoti v Krškem, nadaljeval pa na centrali zavarovalnice v službi notranje revizije. Leta 2005 je na Zavarovalnici Triglav, d. d., prevzel mesto direktorja zavarovanj premoženja in premoženjskih interesov. Svojo poklicno pot je leta 2008 nadaljeval v Zavarovalnici Tilia, d. d., kot član uprave oziroma v zadnjem letu kot predsednik uprave. Od novembra 2016 do novembra 2018 je bil svetovalec/pooblaščenec uprave na Pozavarovalnici Sava, d. d. Danes je samostojni svetovalec pod blagovno znamko RiskClinic in večinoma sodeluje z zavarovalno posredniško družbo Libra Premia d.o.o.

Tadej Avsec