Predstavitev spletnega orodja ModelBI

Spletno orodje ModelBI predstavlja nadgradnjo knjige Vodič po zavarovanju obratovalnih zastojev.

ModelBI služi kot:

 • pomočnik MSP-jem pri razumevanju oziroma prepoznavanju tveganj, povezanih z obratovalnimi zastoji,
 • pomočnik prodajalcem zavarovanj pri pojasnjevanju smiselnosti zavarovanj obratovalnih zastojev za ta podjetja,
 • pomočnik pri cenitvi škod iz naslova obratovalnih zastojev ter
 • izobraževalno orodje.

ModelBI pomaga pri:

 1. določanju ustrezne potrebne zavarovalne vsote,
 2. določanju ustrezne potrebne maksimalne dobe jamčenja,
 3. analiziranju obstoječega zavarovalnega programa,
 4. simuliranju škodnih dogodkov (zavarovalnih primerov),
 5. cenitvi dejanskih škodnih dogodkov (zavarovalnih primerov).

ModelBI je spletno orodje z vgrajeno funkcionalnost “Kaj če… simulacije”, ki omogoča hiter vpogled oziroma simulacijo, kakšen bi bil učinek zavarovalnega programa, če bi:

 • bil zavarovalni program sklenjen drugače (npr. z drugačno zavarovalno vsoto ali drugačno maksimalno dobo jamčenja),
 • če bi bili drugačni določeni škodni parametri (npr. povišani poslovni stroški ali prihranki) oziroma
 • če bi bilo drugačno gibanje ekonomskih kategorij (npr. planirana rast prodaje).

Projekt / operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.