PREDSTAVITEV KNJIGE: Vodič po zavarovanju odgovornosti za izdelke z napako

Knjiga na preprost in razumljiv način predstavlja zavarovalniške klavzule ter na ta način pomaga zavarovancem in zavarovalničarjem govoriti isti jezik.

Zavarovalni pogoji in na njih temelječe zavarovalne police so praviloma zapisani v abstraktnem zavarovalno-pravnem jezik. Povprečen uporabnik si brez izdatne pomoči zavarovalniških strokovnjakov težko predstavlja dejansko vsebino in delovanje posameznih klavzul. Pričujoča knjiga na 117 efektivnih straneh delovanje zavarovanj proizvajalčeve odgovornosti, stroškov odpoklica izdelkov s trga in razširjene proizvajalčeve odgovornosti predstavlja na preprost način s pomočjo več kot 100-ih poenostavljenih primerov in 40-ih grafičnih prikazov. Na ta način odkriva mnoge skrivnosti, ki jih uporabniki pogosto spoznajo šele ob zavarovalnem primeru.

Kljub temu, da se knjiga v osnovi ukvarja z zavarovanjem odgovornosti za izdelke z napako (predstavlja tako zakonske osnove, ki generirajo potrebo po tovrstnih zavarovanjih, kakor tudi razne bolj ali manj pogoste razširitve), je zaradi svojega obsežnega splošnega prikaza delovanja mehanizmov odgovornostnih zavarovanj primerna tudi za spoznavanje drugih oblik odgovornostnih zavarovanj.

Knjiga je namenjena vsem zavarovalniškim strokovnjakom in proizvodnim podjetjem, ki se pri svojem poslovanju srečujejo z zavarovanjem odgovornosti za izdelke z napako.

MNENJA O KNJIGI …

"Avtorja sta priznana zavarovalna strokovnjaka. Zavarovanje odgovornosti za izdelke z napako je v slovenski teoriji premalo obdelana zavarovalna vrsta. Zato je prispevek na to temo zelo dobrodošel tako za zavarovalne delavce kot tudi za zavarovance."
NADA KLEMENČIČ
dolgoletna predsednica uprave Zavarovalnice Triglav, d.d.
"Knjigo priporočam podjetjem, ki so se že srečala z odgovornostjo za izdelek z napako, kot tudi tistim, ki se še niso, a dajejo proizvode na trg. Veliko praktičnih primerov je predstavljeno bralcu na preprost, a hkrati razumljiv način."
TOMAŽ KORDIŠ
direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine
"Knjiga najpogostejše mehanizme delovanja zavarovanj, povezanih z odgovornostjo za izdelke z napako, predstavlja na preprost način s pomočjo velikega števila grafičnih prikazov in poenostavljenih praktičnih primerov. Vsekakor gre za izredno uporaben priročnik."
MARKO JAZBEC
predsednik uprave Pozavarovalnice Sava, d.d.

IZSEKI IZ KNJIGE

Izdajo knjige je podprla: