PREDSTAVITEV KNJIGE: Vodič po zavarovanju obratovalnih zastojev

Knjiga na preprost in razumljiv način predstavlja zavarovalniške klavzule ter na ta način pomaga zavarovancem in zavarovalničarjem govoriti isti jezik.

Zavarovalni pogoji in na njih temelječe zavarovalne police so praviloma zapisani v abstraktnem zavarovalno-pravnem jezik. Povprečen uporabnik si brez izdatne pomoči zavarovalniških strokovnjakov težko predstavlja dejansko vsebino in delovanje posameznih klavzul. Zavarovalni produkti, ki zavarovancem nudijo zaščito v primeru obratovalnega zastoja, sodijo med najkompleksnejše zavarovalne produkte, zaradi česar je koncept še toliko težje popolnoma razumeti.

Hkrati mnoge analize ugotavljajo, da vodilni v podjetjih še vedno prepogosto podcenjujejo vpliv obratovalnih zastojev na poslovanje oziroma obstoj podjetja. Po drugi strani pa vse statistike jasno kažejo, da zavarovanja obratovalnega zastoja predstavljajo eno pomembnejših oblik zavarovanj za podjetja.

Pričujoča knjiga na 112 efektivnih straneh delovanje zavarovanj obratovalnih zastojev predstavlja na preprost način s pomočjo velikega števila poenostavljenih primerov in grafičnih prikazov. Na ta način odkriva mnoge skrivnosti, ki jih uporabniki pogosto spoznajo šele ob zavarovalnem primeru.

Knjiga je namenjena vsem zavarovalniškim strokovnjakom in podjetjem, ki se oziroma bi se morali pri svojem poslovanju srečevati z zavarovanjem obratovalnih zastojev.

Knjiga temelji na klasičen in mednarodno priznanem zavarovalnem produktu za zavarovanje obratovalnega zastoja po metodi kosmatih dobičkov. 

Predstavljeni primerjavi z ameriškim modelom in najpogostejšim načinom sklepanja zavarovanj obratovalnih zastojev v Sloveniji.

Knjiga vsebuje tudi kratko predstavitev obratovalnih zastojev zaradi zunanjih vzrokov (CBI) in obratovalnih zastojev, povezanih s projekti v izvajanju (Delay in Start Up / ALOP).

Knjiga vsebuje dva poenostavljena primera cenitve oziroma likvidacije škode (zavarovalnega primera) iz naslova obratovalnega zastoja, vključno s pojasnili.

Predstavljeni so nekateri možni scenariji škod, njihovi učinki na poslovne rezultate podjetja, možni ukrepi za zmanjševanje tovrstnih škod ter potencialne obveznosti zavarovalnice.

Izdajo knjige so podprli (po abecednem vrstnem redu):